Ondernemers

Actueel

(Accordion ingeklapt)

De huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom met onder andere zonnepanelen wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare ener... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Niet eerder dan in het najaar van 2018 wordt duidelijk hoeveel ontwikkelingsruimte binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beschikbaar komt voor de tweede helft van het PAS-tijdvak. Het wijzigen van de beschikbare ontwikkelingsruimte is gekoppeld ... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Donderdag 8 maart tekenden alle 17 gemeenten van Noord-Holland Noord het statement 'Aardgasvrije nieuwbouw' tijdens een zeer druk bezocht symposium over dit onderwerp. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Woensdag 11 juli is het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengekomen. Het AB wordt gevormd door zeventien wethouders van de deelnemende gemeenten en een li... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De heer Rob van Doorn is per 1 mei 2018 door het bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) aangesteld als directeur. De heer Van Doorn vervulde deze functie sinds 3 april vorig jaar op interim-basis. Lees meer