Ondernemers

Actueel

(Accordion ingeklapt)

Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Om een drempelwaarde voor stikstofdepositie te kunnen invoeren – zodat projecten in sectoren die weinig uitstoten zonder vergunning door kunnen gaan – moeten veel maatregelen getroffen worden. Uit dit pakket maatregelen moet volgens de Ra... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op 13 november 2019 heeft minister Schouten, samen met ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven de Tweede Kamer middels een kamerbrief geïnformeerd over het aangekondigde maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en in... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Woningeigenaren én bewoners kunnen vanaf 2 september 2019 gebruikmaken van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Na een tijdelijke stop is de subsidie door de Rijksoverheid opnieuw beschikbaar gesteld. De subsidie stimuleert... Lees meer