Heiloo

Op deze pagina kunt u lezen of en hoe de subsidie voor uw eigen gemeente is geregeld.

Als uw gemeente geen eigen subsidieregeling heeft, dan kunt u bij de provinciale en landelijke regelingen lezen of u van een van die regelingen gebruik kunt maken.

Gemeentelijke financiële regelingen t.b.v. duurzame maatregelen

1. Subsidieregeling Energiebesparing bestaande koopwoningen 2018 - 2020.

Let op: Alleen voor maatregelen die genomen zijn na 13 oktober 2018!!!

Provinciale en landelijke regelingen

2.  Overzicht subsidies en regelingen

 

Vragen?

Heeft u een vraag? U kunt telefonisch contact opnemen met onze subsidie-medewerkers via:

088-10 21 398 (op werkdagen van 9:00-12:00 uur)

Of vul uw vraag online in:  CONTACTFORMULIER