Bodeminformatie

Bij bouwactiviteiten moet worden voorkomen dat wordt gebouwd op verontreinigde grond. De bodemkwaliteit op de plaats van het bouwwerk moet dan ook bekend zijn.