ACTUELE SITUATIE ZWEMWATER

Voor de meest actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kunt u terecht op www.zwemwater.nl.

RUD NHN controleert alleen de waterkwaliteit en zwemveiligheid op deze officiële zwemlocaties.

Alle andere zwemplekken worden niet gecontroleerd. De zwemwatertelefoon heeft geen informatie over andere, niet-officiële zwemplekken.

Zwemmen is altijd op eigen risico!

Actueel

  • In najaar duidelijkheid over beschikbaar stellen ontwikkelingsruimte PAS 08 mei 2018

    Niet eerder dan in het najaar van 2018 wordt duidelijk hoeveel ontwikkelingsruimte binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beschikbaar komt voor de tweede helft van het PAS-tijdvak. Het wijzigen van de beschikbare ontwikkelingsruimte is gekoppeld aan een actualisatie van AERIUS en de evaluatie van de eerste drie jaar van dit PAS-tijdvak. Deze tussenevaluatie wordt nu uitgevoerd. In het PAS werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Het eerste tijdvak van het programma loopt van 2015 tot 2021.

  • Gemeenten NHN tekenen voor Aardgasvrije nieuwbouw

    Donderdag 8 maart tekenden alle 17 gemeenten van Noord-Holland Noord het statement 'Aardgasvrije nieuwbouw' tijdens een zeer druk bezocht symposium over dit onderwerp.