Actueel

 • Reactie minister Schouten op uitspraak Raad van State in zake het Programma Aanpak Stikstof 13 juni 2019

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere reactie gegeven op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zake het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

 • Westfriese Duurzame Open Huizen Dag goed bezocht 13 juni 2019

  De eerste Westfriese Duurzame Open Huizen Dag (25 mei) was een succes. Enthousiaste woningeigenaren informeerden tweehonderd bezoekers over hoe zij hun woning energiezuinig hebben gemaakt. Sommige inwoners waren zelfs al aardgasvrij.

 • Raad van State accepteert PAS niet 13 juni 2019

  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag.
  Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

 • Het eLoket melding energiebesparende maatregelen is open

  Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U kunt uw rapportage indienen via het eLoket op de website van RVO.