Deze klachten behandelen andere instanties

Burenoverlast

  •   houtkachels (uw gemeente, zie de lijst hieronder) geluidsoverlast (politie 0900 8844)

 

Gebruik en onderhoud openbare ruimte

  • bouwwerkzaamheden, losse stoeptegels, openbaar groen, (aanbieden van) afval, vernielingen, openbare orde, afsteken vuurwerk

Daarvoor kunt u een klacht indienen bij uw gemeente:

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stedebroec, Texel

 

Alles wat vies, kapot of onveilig is bij of in het oppervlaktewater

  • vervuiling, stank, vissterfte, waterpeil, en beschoeiing

Daarvoor kunt u een klacht indienen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

 

Gezondheid
Voor gezondheidsklachten kunt u zich melden bij de GGD Hollands Noorden

 

Verkeerslawaai
Voor wegverkeerslawaai kunt u terecht bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Voor spoorweglawaai kunt u terecht bij ProRail
Voor vliegtuiglawaai kunt u terecht bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)