Wij zijn op Goede Vrijdag 19 april en tweede paasdag 22 april gesloten

Voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 088-10 21 300. U wordt dan doorgeschakeld.

Deze klachten behandelt RUD NHN

In Noord-Holland Noord klachten over bedrijven (geluid); asbest; bodemverontreiniging en evenementen (muziek).
In de gehele provincie klachten over zwemwater; natuur; wegen en vaarwegen.