Vergunning aanvragen

Een milieuvergunning maakt tegenwoordig deel uit van de zogenaamde Omgevingsvergunning. Het aanvragen van zo’n vergunning verloopt via minder administratieve handelingen dan voorheen: u kunt nu direct digitaal uw aanvraag doen via het:

Omgevingsloket Online.

Hand schrijvenHoe werkt het?

Nadat u de link heeft aangeklikt, begint u met het beantwoorden van de vragen in het scherm. Wanneer u alle voor u relevante vragen heeft beantwoord, krijgt u alle ingevulde gegevens te zien in een samenvattend scherm en kunt u uw aanvraag elektronisch indienen bij uw gemeente.

Veiligheid

Om misbruik te voorkomen, verstuurt de internetmodule een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het gebruik van algemene e-mailadressen zoals Hotmail, GMail en Yahoo is in verband met de anonimiteit niet toegestaan. U kunt géén digitale melding doen wanneer u alleen een dergelijk e-mailadres heeft.