Wij zijn op Goede Vrijdag 19 april en tweede paasdag 22 april gesloten

Voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 088-10 21 300. U wordt dan doorgeschakeld.

Intrekken milieuvergunning

In bepaalde situaties kan de RUD NHN ertoe besluiten een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken.

ProSchrijven vierkantcedure

Wanneer een vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, wordt dit eerst aan u gemeld. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan eventueel zienswijzen inbrengen tegen het besluit.

Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat tevens ter inzage wordt gelegd. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Duur van de procedure

Aan het intrekken van de milieuvergunning zijn géén termijnen verbonden.