Wij zijn op Goede Vrijdag 19 april en tweede paasdag 22 april gesloten

Voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 088-10 21 300. U wordt dan doorgeschakeld.

Vliegplan drone

Met dit formulier kunt u een melding maken van uw voorgenomen vlucht met een drone. Dit formulier dient te worden ingevuld door de aanvrager/dronegebruiker en de terreineigenaar van het betreffende gebied.

Voor het vliegen met een drone zijn de regels van toepassing, zoals opgenomen in de Regeling Modelvliegen, de regels op de site van de Rijksoverheid en alle voorwaarden zoals beschreven op de site van de RUD NHN.

Print het formulier, vul het volledig in en stuur het ondertekend met het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming naar postbus@rudnhn.nl

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 

Vliegplan formulier