Omgevingswet

  • Algemeen

    Nieuwe Omgevingswet maakt opstarten ruimtelijke projecten makkelijker

  • Uitgangspunten Omgevingswet

    15 augustus 2018

    Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet het volgende bereiken: