Begroting en verantwoording

Kadernota 2020

In de Kaderbrief schetst het Dagelijks Bestuur van de OD NHN (voorheen RUD NHN) de financiële en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn op het samenstellen van de begroting 2020.

Kadernota 2020

Begroting

2020

Hier kunt u de begroting 2020 raadplegen.

Begroting 2020

2019

Hier kunt u uitgebreid onze begroting 2019 inzien. Deze is ook met ons programma in de bijgaande infographic weergegeven.

Begroting 2019

Begroting en Programma 2019

2018

Met de begroting 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de taakstelling gerealiseerd! Bijdrage met 5% omlaag. Het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN is trots in deze begroting een verlaging van de bijdrage voor alle deelnemers op te kunnen nemen van 5%. Zoals afgesproken!

pdf-icoonVastgestelde begroting 2018 AB 7-7-2017.pdf

Jaarrekening 2018

De gewaarmerkte jaarrekening kunt u hier raadplegen.

Jaarrekening  2018