Privacyverklaring

 

1.Persoonsgegevens die wij verwerken

De RUD NHN verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Bankrekeningnummer (In het geval van subsidie-aanvragen)

 

2.Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

De RUD NHN verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens’.

 

3.Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • De RUD NHN verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een vitaal belang of een publiekrechtelijk taak.
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief
 • Telefonisch of email contact

 

4.Bewaartermijn

De RUD NHN zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: de RUD NHN houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen op grond van de Archiefwet.
 • Verzenden nieuwsbrief: de RUD NHN verwijdert een mailadres direct na afmelding.

 

5.Delen met derden

De RUD NHN verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De RUD NHN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

6.Beveiliging

De RUD NHN neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

 

7.Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Maakt u in dit geval hiervoor een afspraak bij ons om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of laten verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

8.Cookies

De RUD NHN gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

9.Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via postbus@rudnhn.nl .

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch samen met ons niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.