Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort organiseert in 2020 de Dutch Grand Prix. Hiermee keert de Formule 1 na lange tijd in Zandvoort terug. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is bij deze activiteit betrokken vanuit zijn rol als vergunningverlener en toezichthouder op de Wet natuurbescherming, in opdracht van provincie Noord-Holland. Het Circuit grenst aan het duingebied Kennemerland-Zuid, een Natura-2000-gebied.

Op deze pagina treft u links aan naar verleende ontheffing en de ingediende vergunningaanvraag Wet natuurbescherming.