Presentatie Wnb

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) en de provincie Noord-Holland hebben in december 2016 en in januari 2017 informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en Omgevingsdiensten in Noord-Holland over de nieuwe Wet natuurbescherming, die op 1 januari 2017 van kracht is geworden.

Door de provincie Noord-Holland is uitleg gegeven over de vijf vastgestelde provinciale Verordeningen en de twee Beleidsregels, die onder de nieuwe wet vallen. De RUD NHN presenteerde het proces van vergunning- en ontheffingenverlening onder deze wetgeving.

Na de pauze werd inhoudelijk ingegaan op drie onderdelen van de Wet natuurbescherming: de gebiedenbescherming, de soortenbescherming en de bescherming van de houtopstanden. De presentaties van deze bijeenkomsten zijn op deze pagina te vinden.`